Tulgua terveh / Tulgua tervehenä!

Tulgua tervehenä!
tverinkarjalaksi

Karielan kieliruadajien piäruadona on luadie kielitutkinda, kumbazen avulla karielan kielen kahen variantan (vanhan Raja-Karielan da Tverin Karielan) välillä šuau löydiä, myttynäzie yhtehizie piirdeidä on, da millä ne erotah toine toizešta. Ruavon lopukši pidäy tiijuštua, voiččougo luadie yhtehine gramatikka, kumbazen vuokši šaizima elauttua da ajua edehpäin karielan kirjutettuo kieldä i paginua kuin Šuomešša niin i Tverin Karielašša.