Tulgua terveh / Tulgua tervehenä!

Tulgua tervehenä! tverinkarjalaksi Karielan kieliruadajien piäruadona on luadie kielitutkinda, kumbazen avulla karielan kielen kahen variantan (vanhan Raja-Karielan da Tverin Karielan) välillä šuau löydiä, myttynäzie yhtehizie piirdeidä on, da millä ne erotah toine toizešta. Ruavon lopukši pidäy tiijuštua, voiččougo luadie yhtehine…