Haastattelu-konsepti

Työryhmä:
Marja Tapanen ja Olavi Kyyrönen

Haastattelujen konsepti: Haastattelujen tavoitteena on koota dokumenttia karjalan kielen taitajien puheesta ja myös Karjalaan liittyvistä muistoista. Haastatteluja varten on laadittu valmiit kysymyssarjat, joita haastattelujen tekemisestä kiinnostuneet voivat tässä yhteydessä käyttää keskustelujen pohjana.