Tutkimushanke

Vertailevan tutkimushankkeen keskeisenä aiheena on selvittää kahden 1600-luvulla erilleen ajautuneen kieliyhteisön käyttämän karjalan kielen yhtäläisyydet ja erot niin, että voidaan tieteellisestä ja käytännöllisestä näkökulmasta pätevästi arvioida, onko mahdollista kehittää Suomen karjalaisille ja Tverin karjalaisille yhteinen kirjakieli.

Tutkimushanke on Suomen karjalan puhujien kannalta erittäin ajankohtainen. Jos yhteinen kirjakieli voidaan toteutettaa, on myös mahdollista laatia yhteiset sanakirjat ja kielioppi Suomessa ja Venäjällä asuvalle karjalaa puhuvalle väestölle.

Samalla syntyy perusta Internetin yhteiselle kieli- ja kulttuuriportaalille, joka tukee karjalan kielen elvytystyötä niin Suomessa,Tverissäkin ja Venäjän Karjalassa. Voimavarojen yhdistäminen tuo eloa kaikkiin näihin kieliyhteisöihin.

Kielioppi Sanakirja Aapinen