Kielioppi

Työryhmä:
Matti Jeskanen, Ljudmila Gromova ja Irina Novak

Tiivistelmä:
Äänneoppi ja ortografia

Äänneopin osalta selvitetään karjalan ja tverinkarjalan äänteelliset erot ja yhtäläisyydet. Suomessa koottua ja tallennettua tutkimusaineistoa löytyy mm. Kotuksen arkistosta. Äänneoppi on sidoksissa ortografiaan, minkä osalta tutkimuksen kohteena on mahdollisuus luoda yhtenäinen käytäntö karjalan ja tverinkarjalan kirjoittamiseen. Ratkaistavia asioita olisivat ainakin affrikaatan merkintä (č / tš) ja s:n suhuisuuden merkitsemättä jättäminen (š /s) tietyissä asemissa samaan tapaan kuin liudennuksen merkinnästä on esim. livvissä sovittu. Suomen kielen ja venäjän fonetiikan vaikutus ja sen huomioon ottaminen on myös arvioitava.

Muoto-oppi
Muoto-opillinen tutkimus puolestaan paljastaa, millaisia erilaisuuden aiheuttamia ongelmia ja toisaalta sen suomia hyödyntämismahdollisuuksia on yhteisen kieliopin laatimisessa. Erityisesti suomalaisuuksien tunnistamisessa ja karsimisessa tverinkarjalalla lienee paljon annettavaa.

Lauseoppi
Syntaktisessa tutkimusosiossa selvitetään karjalan ja tverinkarjalan eroja ja yhtäläisyyksiä lauserakenteissa. Kieliopin kannalta ratkaistavaksi tulee esim. suomen ja toisaalta venäjän kielen vaikutus karjalan ja tverinkarjalan syntaktisiin käytänteisiin.

Johto-oppi
Johto-opillisessa tutkimusosiossa selvitetään karjalan ja tverinkarjalan eroja ja yhtäläisyyksiä sanojen johtamisen kannalta. Tutkimus paljastanee, millaisia erilaisuuden aiheuttamia ongelmia ja toisaalta sen suomia hyödyntämismahdollisuuksia johto-opin alalla on yhteisen kieliopin laatimisessa, esim. refleksiiviverbeissä.